Όροι Χρήσης

Οι όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος (εφεξής «Όροι») αφορούν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην εφαρμογή Scoop.

Άρθρο 1 – Ισχύς

Οι παρόντες όροι ισχύουν αποκλειστικά για τις συμβεβλημένες με το Scoop επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ένα ή περισσότερα καταστήματα παροχής υπηρεσιών εστίασης ή αναψυχής. Οι παρόντες όροι τίθενται σε ισχύ από 01/09/2017 και ο χρήστης τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών της Εταιρείας να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής χωρίς προειδοποίηση. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και παραμονή στις συμβεβλημένες επιχειρήσεις συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Άρθρο 2 – Έννοιες / Ορισμοί

Στους παρόντες όρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Συμβαλλόμενη Επιχείρηση: Η συμβαλλόμενη με το Scoop επιχείρηση (ατομική ή εταιρεία υπό οποιαδήποτε εταιρική μορφή) που εκμεταλλεύεται ένα ή περισσότερα καταστήματα παροχής υπηρεσιών εστίασης ή αναψυχής και η οποία συμφωνεί να παρέχει Ειδικές Προσφορές και Επιβραβεύσεις στα μέλη της εφαρμογής Scoop (εφεξής «Εφαρμογή») βάσει του παρόντος.

Ειδική Προσφορά ή Επιβράβευση: Η προσφορά παροχών ή υπηρεσιών μιας συμβαλλόμενης επιχείρησης στα μέλη του scoop σε εκπτωτικές ή προνομιακές τιμές.

Χρήστης: Κάθε μέλος της εφαρμογής.

Εταιρεία διαχείρισης: Είναι η εταιρεία SCOOP IKE, με ΑΦΜ 801025264 που διαχειρίζεται την εφαρμογή Scoop. Οι λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης παρουσιάζονται στα παρακάτω άρθρα.

Scoop πόντοι: Είναι οι πόντοι που συλλέγει ο χρήστης μέσα από τις social ενέργειές του που γίνονται στο Instagram χρησιμοποιώντας την εφαρμογή.

Άρθρο 3 – Υλικό Συμβεβλημένης Επιχείρησης: Προφίλ και Στοιχεία Επικοινωνίας

Με την αποδοχή των Όρων, η συμβεβλημένη επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στην Εταιρεία Scoop τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, το λογότυπο της επιχείρησης, καθώς και μια σύντομη περιγραφή.

Τα στοιχεία αυτά θα προστεθούν στη σελίδα της επιχείρησης μέσα στην εφαρμογή και θα είναι ορατά στους χρήστες.

Άρθρο 4 – Υλικό Συμβεβλημένης Επιχείρησης: Λεπτομέρειες Ειδικών Προσφορών και Επιβραβεύσεων (ΛΕΠΕ)

Με την αποδοχή των Όρων, η συμβεβλημένη επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει στην Εταιρεία Scoop, έξι (6) διαφορετικές ειδικές προσφορές ή επιβραβεύσεις που θα αντιστοιχούν στα έξι (6) διαφορετικά κατώφλια Scoop πόντων. Οι συγκεκριμένες ειδικές προσφορές πρέπει να έχουν και κλιμάκωση με βάση το οικονομικό τους όφελος για το χρήστη αλλά και να αντιστοιχούν στα ελάχιστα οικονομικά οφέλη όπως αποτυπώνονται στους Όρους.

Ελάχιστα οικονομικά οφέλη:

Επίπεδο 1: Έκπτωση 10%

Επίπεδο 2: Έκπτωση 13%

Επίπεδο 3: Έκπτωση 16%

Επίπεδο 4: Έκπτωση 22%

Επίπεδο 5: Έκπτωση 28%

Επίπεδο 6: Έκπτωση 35%

Η συμβεβλημένη επιχείρηση καθιστά σαφές και δεσμεύεται ότι οι ΛΕΠΕ θα είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει ειδικές προσφορές από τις ΛΕΠΕ εφόσον αντιληφθεί ότι είναι ανακριβείς ή ελλιπείς ή ότι παραβαίνουν τους όρους και τις διατάξεις του παρόντος.

Η εταιρεία διαχείρισης δε δύναται να προσθέτει ειδικές προσφορές στις ΛΕΠΕ της επιχείρησης χωρίς σχετική άδεια από την επιχείρηση.

Με την υπογραφή των όρων, θα αναρτηθεί στην εφαρμογή Scoop, στη σελίδα της επιχείρησης οι αντίστοιχες ΛΕΠΕ της επιχείρησης. Έπειτα, για την τροποποίηση των ΛΕΠΕ, η επιχείρηση πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με την Lime Technology ή οποία πρέπει να ενημερώνει τις ΛΕΠΕ εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Άρθρο 5 – Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της Εταιρεία Διαχείρισης Scoop

5.1 Η Scoop δε φέρει ουδεμία ευθύνη αν η συμβεβλημένη επιχείρηση δεν ενημερώσει έγκαιρα για αλλαγή στις ΛΕΠΕ του. Επίσης δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην ενημέρωση των υπαλλήλων του σχετικά με τη λειτουργία του Scoop και τη διαδικασία επιβράβευσης που μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα στη διαδικασία παραλαβής της ειδικής προσφοράς από το χρήστη.

5.2 Η Scoop δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

5.3 Η Scoop δε θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με την επιχείρηση σε σχέση με τα σχόλια των πελατών.

5.4 Η σειρά με την οποία μία επιχείρηση εμφανίζεται στην εφαρμογή καθορίζεται από τη Scoop. Πιο συγκεκριμένα υπάρχουν τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εμφάνισης των επιχειρήσεων:

Εμφάνιση με το βάση τη γεωγραφική θέση: Όλες οι επιχειρήσεις αποτυπώνονται πάνω στο χάρτη του Scoop με βάση το γεωγραφικό τους στίγμα.

Εμφάνιση με βάση τους πόντους που έχει συλλέξει ο χρήστης σε συνδιασμό με την τοποθεσία του χρήστη: Η κατηγοριοποίηση αυτή εμφανίζεται σε μια λίστα στην αρχική σελίδα. Το δεύτερο κριτήριο ταξινόμησης σε περίπτωση που ο αριθμός πόντων για δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις είναι κοινός, είναι αλφαβητικά.

Εμφάνιση αλφαβητικά: Η κατηγοριοποίηση αυτή εμφανίζεται στο μενού «όλες οι επιχειρήσεις» όπου ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στη λίστα όλων των επιχειρήσεων.

5.5 Η εταιρεία Scoop υποχρεούται να αποδίδει σε κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση έναν μοναδικό κωδικό που θα χρησιμοποιείται για την εξαργύρωση της ειδικής προσφοράς ή επιβράβευσης που έχει κερδίσει ένας χρήστης. Η πληκτρολόγηση του συγκεκριμένου κωδικού στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής του χρήστη οδηγεί σε αυτόματη αφαίρεση πόντων από το λογαριασμό του χρήστη, ισόποσων με το επίπεδο της επιβράβευσης που αποδέχτηκε.

Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις Συμβεβλημένης Επιχείρησης

Κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο Scoop υποχρεούται:

Να ενημερώνει άμεσα τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους για τη συμμετοχή της επιχείρησης στο Scoop, καθώς και για τον τρόπο λειτουργίας της εφαρμογής, ιδίως για το κομμάτι της επιβράβευσης εξαργύρωσης προσφοράς.

Να πληκτρολογεί το μοναδικό κωδικό που έχει δοθεί από την εταιρεία διαχείρισης στο αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής για εξαργύρωση των πόντων του χρήστη.

Να καταβάλλει στον χρήστη το αντίτιμο της επιβράβευσης ή της ειδικής προσφοράς που έχει κερδίσει, συλλέγοντας Scoop πόντους.

Άρθρο 7 – Αμοιβή και Τρόπος Πληρωμής

Το οικονομικό αντίτιμο συμμετοχής μιας επιχείρησης στην εφαρμογή Scoop καθορίζεται μετά από συνεννόηση της Scoop IKE  με την επιχείρηση και αποπληρώνεται με τραπεζική κατάθεση εντός έως και 15 ημερών από την υπογραφή του παρόντος.

Η συμμετοχή της γίνεται με την διμερή υπογραφή του παρόντος, τόσο από την επιχείρηση όσο και από την εταιρεία διαχείρισης, ενώ έχει ετήσια διάρκεια με ημερομηνία έναρξής της την υπογραφή του παρόντος. Μπορεί να γίνει αυτόματη ανανέωση για έναν χρόνο με την πληρωμή του αντίστοιχου οικονομικού αντιτίμου εντός έως και 15 ημερών πριν τη λήξη του παρόντος.

Άρθρο 8 – Λύση Συνεργασίας

Η εταιρεία διαχείρισης Scoop διατηρεί το δικαίωμα για άμεση και μονομερή λύση της συνεργασίας, χωρίς καταβολή οικονομικού αντιτίμου, εφόσον η συμβεβλημένη επιχείρηση δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις της που αποτυπώνονται στο Άρθρο 6 του παρόντος.